Men Scammers

RSN Home | Men Scammers

Real Male Scammers of West Africa Gallery #51100 – SCARS™ Faces Of Evil

SCARS™ Faces Of Evil: Real Male Scammers Of West Africa Gallery #51100 The Following Are Real Men African Scammers That Have Been Identified Through The Research Of Our Gifted Volunteers! WARNING: VIEWING THESE FACES MAY BE UPSETTING TO RECENT VICTIMS - DISCRETION IS ADVISED Each is an identified real West African scammer/fraudster. Each one of these uses hundreds, if not thousands, of fake identities. Local African authorities do not need the fake identities to track [...]

Support Groups Para Sa’yo Filipinas

Support Groups Para Sa'yo Filipinas Biktima ka ba ng "online romance scammer"? Pwede ka naming matulungan kung nanaisin o gugustuhin mo. Matutulungan ka namin at mabibigyan ng mga impormasyon sa mga kayang gawin at mga hindi kayang gawin ng mga " scammers". Mabibigyan ka namin ng kaalaman sa kanilang mga kasinungalingan nang sa gayon ay maiwasan mo ito sa hinaharap. Matutulungan ka namin sa aspetong emosyonal at maaaring bigyan ng ligtas na lugar kung nanaisin [...]