Support Groups Para Sa’yo Filipinas

Biktima ka ba ng “online romance scammer”?

Pwede ka naming matulungan kung nanaisin o gugustuhin mo.

Matutulungan ka namin at mabibigyan ng mga impormasyon sa mga kayang gawin at mga hindi kayang gawin ng mga ” scammers”.

Mabibigyan ka namin ng kaalaman sa kanilang mga kasinungalingan nang sa gayon ay maiwasan mo ito sa hinaharap.

Matutulungan ka namin sa aspetong emosyonal at maaaring bigyan ng ligtas na lugar kung nanaisin kung saan pwede kang maka-recover.

Maaari kang matuto mula sa ibang biktima, at tulungan ang iyong sarili na makalimot mula sa iyong naranasan na trauma mula sa mga “scammers”.

May espesyal at ekslusibo tayong grupo para lang sa mga Filipina sa Facebook.

Tara na at sama sama tayo at kapit kamay nating labanan ang mga ” scammers online”!

https://www.facebook.com/groups/RSN.Pinoy.Philippines.Support.Group/

Thank You Lhora!