Support Groups Para Sa’yo Filipinas

Support Groups Para Sa'yo Filipinas Biktima ka ba ng "online romance scammer"? Pwede ka naming matulungan kung nanaisin o gugustuhin mo. Matutulungan ka namin at mabibigyan ng mga impormasyon sa mga kayang gawin at mga hindi kayang gawin ng mga " scammers". Mabibigyan ka namin ng kaalaman sa kanilang mga kasinungalingan nang sa gayon ay maiwasan mo ito sa hinaharap. Matutulungan ka namin sa aspetong emosyonal at maaaring bigyan ng ligtas na lugar kung nanaisin [...]